top of page

PERSONVERNERKLÆRING FOR COSMENOR AS

INNLEDNING

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte. I denne personvernerklæringen kan du lese om hvilke personopplysninger Cosmenor AS er behandlingsansvarlig for. Det er viktig for oss at du vet hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.

BEHANDLINGSANSVAR

Daglig leder er på vegne av Cosmenor AS ansvarlig for all behandling av personopplysninger. Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vurderingene vi har gjort, kan du kontakte oss på post@cosmenor.no


NÅR SAMLER VI INN PERSONOPPLYSINGER

Vi behandler i hovedsak opplysninger om deg i følgende tilfeller:

  • Du benytter våre apper Sothys OSME Mobile eller Cosmenor Partner

  • Du benytter vår kursplattform Sothys-skolen

  • Du besøker våre hjemmesider cosmenor.no, sothys.no eller osme.no eller leser vårt nyhetsbrev.

  • Du henvender deg til oss via e-post.
     

Våre apper
I appen Sothys OSME Mobile kan forbrukere handle Sothys sine produkter og i appen Cosmenor Partner kan terapeuten følge opp kunden. Vi registrerer i disse sammenhengene kundens kontaktinformasjon, påloggingsinformasjon, ønske om deltagelse i Sothys Kundeklubb, produktanbefalinger for kunden og ordreinformasjon. Behandlingsgrunnlaget er kundens samtykke ved nedlastning av appen og bestilling av varer, samt regnskapsmessige lovkrav.

Kursplattform

På kursplattformen Sothys-skolen kan partnere finne frem informasjon og gjennomføre nettbaser trening i Sothys sine behandlinger, produkter etc. Vi registrerer her kontaktinformasjon for kunden, påloggingsinformasjon, kursprogresjon, samt resultater fra nettbaserte prøver. Behandlingsgrunnlaget er kundens samtykke ved registrering i tjenesten.

 

Besøk på våre nettsider - informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Noen av informasjonskapslene er nødvendige for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere. I tillegg bruker vi informasjonskapsler for å analysere bruken av våre nettsider. Behandlingsgrunnlaget for bruk er cookies er ditt samtykke.

 

Besøk på våre nettsider -statestikk fra webserver

Vi benytter logger fra vår webserver for å generere statistikk over besøk på våre nettsider. Denne statistikken gjør at vi kan forbedre informasjonen på nettsiden vår. Informasjonen inneholder forskjellige variabler, som hvilken side du har besøkt,  dato og tidspunkt for besøk samt teknisk informasjon om enheten din. Webserveren sletter umiddelbart IP-adressene til besøkende. I praksis vil det ikke være mulig å identifisere de besøkende fra de resterende parameterne. Derfor er statistikken anonym. Denne informasjonen kan derfor ikke knyttes til deg som enkeltperson. Behandlingsgrunnlaget for generering av anonym statistikk er personvern-forordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern.

 

Abonnere på nyhetsbrev

Cosmenor sender ut nyhetsbrev på e-post til de som har registrert seg i Sothys Kundeklubb. Nyhetsbrevet inneholder informasjon om aktiviteter, nyheter og tilbud. Du kan melde deg av ved å trykke på lenken for dette i nyhetsbrevet eller ved å kontakte oss. Cosmenor AS behandler personopplysningene frem til du melder deg av nyhetsbrevet.

E-post

E-post vi har mottatt slettes ved jevne mellomrom når de ikke lenger er aktuelle. I praksis innebærer dette at slik e-post vanligvis ikke skal lagres lenger enn omtrent ett år.

 

DINE RETTIGHETER
Kontakt

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende oss e-post til post@cosmenor.no. Benytt samme adresse hvis du har spørsmål om innhold eller prosess for utøvelsen. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen én måned.
 

Innsyn

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.
 

Korrigering

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Sletting og begrensning

I gitte situasjoner kan du be oss slette eller be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg selv.

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

 

Klage

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i person-opplysningsloven. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Klage sendes opp på post@cosmenor.no.

bottom of page